Certifikáty

Kvalita » Certifikáty

Spoločnosť NOW Foods je certifikovaná a od roku 2000 si nepretržite udržuje hodnotenie “A” vďaka svojej prekázateľnej špičkovej kvalite vo všetkých oblastiach certifikačného procesu GMP, vrátane:

  • Komplexnej inšpekcie našich výrobných prevádzok a príslušnej dokumentácie tretími stranami a štátnymi orgánmi, preverujúcimi dodržiavanie noriem GMP
  • Overovania prostredníctvom dôsledných testov, že produkty spoločnosti NOW® spĺňajú zavedené špecifikácie kvality, vrátane identity, čistoty, účinnosti a zloženia.
  • Dodržiavania hygieny, spracovania, dokumentovania a testovania podľa požiadaviek GMP

Len členovia, ktorí spĺňajú najvyšší stupeň dodržiavania noriem GMP asociácie prírodných produktov, a ktorí po audite GMP asociácie prírodných produktov obdržali hodnotenie“A” , sa kvalifikujú na certifikáciu GMP a používanie certifikačnej známky GMP asociácie prírodných produktov.

Citát Henryho Forda o poctivej práci aj keď sa nikto nedíva, presne vystihuje neustály záväzok kvality spoločnosti NOW. Pomocou našich dôsledných inšpekcií surovín až po presné informatívne označenia obalov našich hotových výrobkov, sa spoločnosť NOW neúnavne snaží zabezpečiť správnosť každého kroku výroby. Kvalita je našou hybnou silou pri každom postupe, každom produkte, na každej výrobnej linke... aj vtedy, keď sa nikto nedíva.

Súčasná certifikácia sa každoročne obnovuje cGMP (aktualizované správne výrobné postupy).

V snahe propagovať najvyššiu úroveň bezpečnosti sú všetci výrobcovia produktov zdravej výživy povinní dosahovať a dodržiavať normy GMP. Súčasťou certifikácie je dôkladná inšpekcia treťou stranou, týkajúca sa špecifických metód, prístrojov a zariadení používaných vo výrobnom procese. FDA u nás vykonáva audit pre dodržiavanie cGMP, sme držiteľmi certifikátu GMP od Natural Products Association (NPA), a certifikátu USDA Organic od Quality Assurance International (QAI). Tieto inšpekcie spolu s našimi vlastnými internými auditmi nám umožňujú neustále zdokonaľovať naše procesy a zvyšovať celkovú kvalitu produktov. Spoločnosť NOW Foods dodržiava predpisy cGMP.