Ochrana životného prostredia

Kvalita » Ochrana životného prostredia

V priebehu poslednej dekády spoločnosť NOW  významne zvýšila svoje snahy o ochranu životného prostredia. V budúcnosti budeme aj naďalej hľadať nové spôsoby znižovania uhlíkovej stopy pričom pôjdeme ostatným príkladom. Udržateľný progres spoločnosti NOW:

  • Projekty konzervácie vody ušetria okolo 5 miliónov litrov vody za rok.
  • Energicky efektívne osvetlenie ročne ušetrí viac ako 600 000 kWh/hod
  • Ročne recyklujeme viac ako 400 ton materiálov
  • Recyklujeme 100% nášho elektronického odpadu (zastaralá elektronika), aby sme ochraňovali podzemnú vodu
  • Prešli sme na používanie 100% recyklovaných zásielkových krabíc, čím zachránime viac ako 12 000 stromov ročne
  • Už viac než 10 rokov zamestnanci spoločnosti NOW pomáhajú udržiavať naše miestne lesy prostredníctvom dní dobrovoľného upratovania a sadenia.
  • Slnečné kolektory na streche spoločnosti NOW