História

Spoločnosť » História

Keď nazrieme do histórie spoločnosti NOW Foods, je dôležité uviesť, že spoločnosť NOW založil Elwood Richard v roku 1968 na dvoch jednoduchých, ale veľmi dôležitých princípoch: kvalita a cenová dostupnosť. Počas svojej histórie spoločnosť NOW Foods nepretržite poskytovala kvalitné prírodné produkty za prijateľné ceny. Poslanie našej spoločnosti poskytovať hodnotu  prostredníctvom produktov a služieb, ktoré ľuďom umožňujú viesť zdravší život, vychádza z týchto princípov.

Od roku 1968 sa spoločnosť NOW Foods rozrástla z malého rodinného obchodu so zdravými potravinami na významného výrobcu v odvetví výživových doplnkov. Spolu s tým ako sme rástli, narastalo aj naše nadšenie pre výrobu produktov najlepšej kvality s cenami, ktoré sú  na prijateľnej úrovni.

Kvalita je základným kameňom produktov našej spoločnosti a za posledných pár rokov sme urobili obrovský pokrok v kvalite našich produktov, a to zavedením špičkových metód a postupov a zamestnaním niektorých z najzvýznamnejších vedeckých kapacít v našom odvetví.

Každý môže samozrejme tvrdiť, že kvalita jeho produktov je na vysokej úrovni, ale nie každý môže svoje tvrdenia aj doložiť  kvantifikovateľnými dôkazmi. Náš vedecký tím vyvinul analytické metódy, ktoré patria k základným metódam v odvetví, a ktoré sú v súčasnosti štandardnými metódami v nezávislých laboratóriách celých Spojených štátov amerických. Naše produkty vďaka ich výnimočnej kvalite a prehľadnosti používajú pri medicínskom výskume vedeckí pracovníci na popredných univerzitách a inštitúciách - v produktoch spoločnosti NOW® skutočne dostanete to, čo je napísané na obale.

Naďalej získavame úspechy za kvalitu a rôznorodosť našich produktov, najnázornejším dôkazom našej kvality je však úžasný rast, ktorý spoločnosť NOW zaznamenala počas posledných rokov. Maloobchodná sieť aj spotrebitelia produktom spoločnosti NOW® dôverujú. Skutočnosťou je, že pokiaľ ide o kvalitu výrobkov, spoločnosť NOW je bezhranične nadšená. Budeme sa aj naďalej snažiť neustále zdokonalovať zavedenú všeobecne akceptovanú úroveň kvality a prinášať vám výnimočné prírodné produkty, ktoré sú bezpečné a účinné. Naše produkty budete môcť s istotou a bez váhania odporúčať vašim zákazníkom.